EPD Košická Nová Ves

Autor: Ing. Ján Virostko

Projekt: 2011

Realizácia: 2011 – 2012

Lokalita: Košická Nová Ves

 

 

 

 

 

 

 

Popis:

Projekt sa zaoberá využitím stavebného systému na báze dreva pre energeticky pasívny dom. Zámerom je zrealizovať referenčný dom – Prvý energeticky pasívny dom tohto druhu na Slovensku. Konkrétna stavba sa nachádza v intraviláne obce v typicky hustej zástavbe rodinných domov so zložitými solárnymi podmienkami. Základný tvar a koncepcia rešpektuje okolitú zástavbu a slnečnú púť, ktorá je obzvlášť dôležitá z hľadiska solárnych ziskov. Tvar domu je maximálne kompaktný s veľkými presklenými plochami na JV a JZ strane. Dizajn fasády predstavuje low-cost riešenie s použitím bielej a hnedej omietky. Prístrešok pre dve autá a malá dielňa sú dilatačne oddelené od samotného domu a vytvárajú samostatný celok aj z hľadiska tepelnej techniky. Zároveň vytvárajú závetrie, keďže táto prístavba je na severnom cípe rodinného domu.

Galéria: