Teamwork

Na projektovej činnosti sa aktuálne podieľa tento kreatívny tím odborníkov:

 

Ing. Ján Virostko – architektonicko-stavebná časť, tepelná technika – PHPP, vzduchotechnika (rekuperácia) vizualizácie, inžinierska činnosť

Ing. Viktor Bauer – statika

Ing. Peter Petrilák, PhD. – zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika

Ing. Jozef Janoščík – elektrika

doc. Ing. Martin Lopušniak, PhD. – požiarna ochrana

Ing. Pavol Hošták – Blower Door testovanie, termovízia, energetická certifikácia

Ing. Marek Šmelík – doprava

Ing. arch. Martin Koniar – urbanizmus

Ing. Jozef Pisarčík – svetlotechnika

Ing. Peter Dubina – rozpočty