Teamwork

Na projektovej činnosti sa podieľa tento kreatívny tím odborníkov:

 

Ing. Ján Virostko – architektonicko-stavebná časť, tepelná technika – PHPP, vizualizácie, inžinierska činnosť

Ing. arch. Martin Koniar – architektúra, urbanizmus

Ing. arch. Viliam Kolesnáč – architektúra

Ing. Maroš Kollár – vykurovanie, vzduchotechnika

Ing. Jozef Steranka – statika

Ing. Martin Badák – statika

Ing. Dávid Sagan – statika

Andrej Halan – statika

Ing. Peter Petrilák, PhD. – zdravotechnika, vykurovanie, vzduchotechnika

Ing. Jozef Janoščík – elektro

Ing. Jozef Pisarčík – svetlotechnika

Ing. Martin Lopušniak, PhD. – PHPP

Ing. Martin Kamenský – PHPP

Helena Žifčáková – požiarna ochrana

Ing. Gabriel Krivda – doprava

Gabriela Nagyová – rozpočty