O mne

Ing. Ján Virostko

1985 – narodený v Starej Ľubovni

2004 – ukončené štúdium na SPŠ stavebnej v Prešove

2009 – 1. miesto v študentskej súťaži „Počítačové projektovanie inžinierskych úloh“; Sekcia: „Modelovanie stavebných konštrukcií so zameraním na tvorbu budov“

2009 – ukončené štúdium na stavebnej fakulte Technickej Univerzity v Košiciach

2010 – získanie osvedčenia o podnikateľskom pláne podporeného Európskou úniou prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu

2010 – založenie JV ateliéru

2011 – naprojektovaný prvý energeticky pasívny dom

2012 – všetky navrhnuté domy sú z kategórie nízkoenergetických a energeticky pasívnych

2013 – dve projektové riešenia energeticky pasívnych domov boli publikované v odbornom časopise

2014 – prvý krát navrhnutý energeticky pasívny dom mimo Slovenska – v Írsku

 

2016 – založená stavebná firma GoPassive s.r.o. špecializujúca sa na lepšie NED a EPD

2018 – výstavba môjho víkendového domu v štandardoch EPD