PHPP

PHPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobné energetické posúdenie pomocou nástroja PHPP zahŕňa najmä:
– výpočet súčiniteľov prechodu tepla stavebných konštrukcií
– výpočet lineárnych stratových súčiniteľov tepelných mostov
– výpočet energetickej bilancie
– návrh presného typu riadeného vetrania
– výpočet tepelnej straty
– výpočet tepelnej pohody v lete a iné…

Optimalizácia riešenia Vášho rodinného domu obsahuje hlavne:
– doladenie hrúbky a druhu tepelnej izolácie jednotlivých konštrukcií
– odstránenie negatívneho vplyvu tepelných mostov
– návrh vhodného zasklenia okien a prípadná úprava veľkosti okien
– voľba správnej ochrany pred letným prehrievaním interiéru
– poradenstvo v oblasti vzduchotesnosti a iné…

PHPP je najlepšie spraviť v čase projektovania Vášho domu, aby sa odstránili všetky nedostatky. V neskorších fázach to je tiež možné, aj keď s nejakými obmedzeniami.
Optimalizácia Vášho domčeka sa dá spraviť aj pri katalógových projektoch.

PHPP slúži pre všetkých, ktorí chcú bývať v domčeku:
– s nízkymi nákladmi na vykurovanie
– s výlučeným rizikom vzniku plesní
– s tepelnou pohodou v lete

Ponuka PHPP platí aj pre ostatných kolegov projektantov – architektov, ktorí chcú svoje návrhy zoptimalizovať aj po energetickej stránke.